איתן כתר-יעקב

גשרים ותקשורת

תיבת טקסט: מגשר

מדוע גישור ?

· ברמה הראשונה נמצאת ההתדיינות האלטרנטיבית שאשר נועדה להחליף את ההתדיינות המשפטית בבית המשפט על מנת לחסוך כסף וצמודה היא לחומר המשפטי.

· ברמה השנייה נמצאים מיצוי האינטרסים העסקים תוך הכרה הדדית באינטרסים של שני הצדדים כדוגמת מוניטין שדרוש לכל עסק שמטרתו להרוויח או שיתוף פעולה במודל עסקי משותף.

· ברמה השלישית מטפל הגישור בנושאים הפרסונאליים והאינטרסים האישיים שכוללים בתוכם רגשות. צד פגוע עשוי להיות מחסום בפני הסדר ולכן יש להפריד בין האדם לבעיה.  פתרון הבעיה הרגשית  עשויה לפתוח את הדרך לפתרון תוך כדי הכרה של הצדדים זה ברגשותיו של זה.

· הרמה הרביעית היא הרמה הרחבה על הציר של הגישור והיא כוללת מגוון רחב של אינטרסים הנוגעים לקהילה או אינם נוגעים במישרין למחלוקת.-RISKIN

לכן כשאנו נגשים לגישור בעצם הפעולה הבאנו את מצבנו לטוב יותר הן לעצמנו והן לסובב אותנו הקרובים והרחוקים. עם זאת גישור דורש בשלות ורצון לפתרון ולא ניתן להביאו על האדם שלא מרצון חופשי.

תיבת טקסט: גשרים ותקשורת גישור במשפחה בעסקים ובקהילה
רותם מ"ר 25 מודיעין

טלפון: 057-8221111

פקס: 050-8965685

דואר אלקטרוני: eitan@telegraph.co.il

תיבת טקסט: פסק דין עם רושם של עוולה על רקע אתני#