השוואה בין מצעי הבחירות וניירות העמדה

 

שאר המפלגות

מפלגת התנועה הירוקה

סעיף

קדימה

עבודה

מרצ

חדש

צבי

רמי

איתן (פדרציה דו-לאומית)

שלוש מדינות לאום (עזה פלסטין+שתי מדינות הפדרציה)

-

-

-

-

-

-

ü

שתי מדינות לאום

ü

ü

ü

X

ü

ü

ü

גושי התיישבות או קווי 67

גושים

גושים

67

67

גושים

67

67

ירושלים בניהול מועצה פדראלית

-

-

-

-

-

-

ü

ירושלים המאוחדת

ü

-

-

-

-

-

-

שמירה על המקומות הקדושים ליהדות בריבונות ישראלית

ü

ü

?

X

ü

X

מתן גישה

ü

ניהול משותף

שמירה על ערכי סביבה ומשאבי טבע

-

-

-

?

ü

ü

ü

ניהול משותף

שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל

ü

ü

ü

X

ü

ü

ü

התייחסות לאמנת ג'נבה

X

X

ü

X

X

ü

X

התייחסות להתמודדות הדור הבא עם הנטייה הטבעית של האדם לשוב למולדתו ההיסטורית

X

X

X

X

X

X

ü

הכנה משפטית ואזרחית לקליטת פליטים לדור זה ולדורות הבאים

X

X

X

X

X

X

ü

בניית חוקה על בסיס אמנת גביזון מידן, שינוי חוק האזרחות והתאמתו לדרישות החוקה

תהליך מוגדר ומובנה בן 70 שנה ליצירת אקלים של שלום לדורות הבאים

X

X

X

X

X

X

ü

מעורבות מערכת החינוך של שני צידי הארץ ללימודי תרבות ושפה של הצד השני יחד עם לימוד התוכנית המדינית אשר תחצה דורות.

זכות השיבה ליהודים לכל מקום בארץ ישראל

X

X

X

X

X

X

ü

על פי חוק האזרוח המקומי המדינתי

זכות השיבה לפלסטינים לכל מקום בארץ ישראל

X

X

X

מוסכם

ü

X

X

(+פיצוי)

ü

מתן בחירה בין פיצוי בגין נכסים שניטשו בתחומי גבולות 67 לשיבה על פי חוק האזרוח המקומי המדינתי

פשרה טריטוריאלית או נסיגה מלאה מהגולן

?

פשרה

נסיגה

נסיגה

פשרה

?

נסיגה עד קו צינור הנפט

לבנון וחוות שבעה

X

X

ü

ü

X

ü

ü

הכרה ברצועת עזה כמדינה פלסטינית ברשות החמס

X

X

X

X

-

?

ü